Svenska Jägareförbundet

Meny

December 2021

Nu är mitt uppe i hundjakten med en vinter som gjort intåg, åtminstone med kylan. Det är vallarna och de höstsådda fälten behöver det hållas koll så här års.

Skadorna är så här års mest på vallar och beteshagar samt lite på höstsådder också. Viktigt är fortfarande att ha en tät dialog med lantbrukarna sina jaktmarker. Avskjutningen bör rikta in sig på en större andel årsgrisar. Här kan det vara bra att inte fälla den första eller den största i en grupp som oftast är ledarsuggan. Fälls dessa blir det ofta oordning och årsgrisar som går intill bebyggelsen mer än vanligt. Är hon kvar undviker gruppen ofta de platser där de blir störda av jakt ofta, tex jordbruksmark. Annars är november en lugn månad vad avser skador från vildsvin.

Reproduktion i år är hög med den senaste milda vintern. Det är en hel del variation i tid när de fått kultingar och lokalt finns rapporter om små kultingar.

När vi nu kommer in i januari får man vara mycket försiktig så inte suggor som har nyfödda kultingar fälls. Viktigt här med etiken och hundarna också att koppla dessa om nyfödda kultingar påträffas i såten.

Det är stora variationer inom och förvaltningen som måste utgå från de lokala förutsättningarna i dialog och samverkan mellan jägare-lantbrukare är ytterst viktigt för att bli framgångsrik i vildsvinsförvaltningen. Det innebär täta kontakter. Det verkar vara en del skadeproblem i trakterna av Östhammar. I övrigt verkar det vara lokala problem. I länets syd östra del har stammen minskat och så även skadorna.

Se till att ha tillgång till eftersöksekipage också.

De lantbrukare som har problem med vildsvinsskador och vill ha hjälp med jakt kontaktar Vildsvinshjälp.

Viktigt att vildsvin som hittas döda rapporteras till Statens Veterinärmedicinska Anstalt. www.sva.se  

Detta för att se att inte Afrikansk svinfeber har kommit till Sverige.

Gällande utfodring ser Jägareförbundet att detta inte ska ske under vegetationsperioden för vildsvin se våra folder utfodring av klövvilt samt Handlingsplan vildsvin som finns på Jägareförbundets hemsida.

2021-12-27 2021-12-27