Svenska Jägareförbundet

Meny

Februari 2021

En årstid där det relativt lugnt med skador av vildsvin. Där de kan göra skada är vallar och höstsådder. Än har vi ingen vinter vilket gör att vildsvinen kan vara på andra områden än de brukar vara vid en normal vinter med snö.

Generellt kan sägas att det verkar vara en minskning på stammen i länet och liten omfattning på skadorna i lantbruket hittills under hösten och vintern jämfört med tidigare år, dock med lokala variationer. Markägare och jägare samarbetar ofta lokalt idag vilket är grunden för en bra lösning på skadeproblematiken.

Nu är hundjakten över för denna säsong och jakten sker i huvudsak på åtlar. Var mycket försiktiga med att skjuta vuxna djur så att inte suggorna med kultingar fälls. Suggorna kan gå själva till åtelplatserna och kultingarna får ligga i boet.

Det finns fortfarande områden väster om E 4 där det är gles stam av vildsvin fortfarande men dessa områden är på gång att bli etablerade. Det innebär att i den västra delen mot Västmanland fortsätter vildsvinsstammen att växa. Och här måste jägarna vara aktiva i sin jakt så fort som vildsvinen etablerar sig på jaktmarken. Det finns ingen anledning att vänta med sin jaktstart när vildsvinen etablerat sig på jaktmarken. Däremot finns många rapporter från den östra länsdelen om att stammen är mindre nu än för två-tre år sedan. Samverkan mellan jägare-lantbrukare är ytterst viktigt för att bli framgångsrik i vildsvinsförvaltningen.

De lantbrukare som har problem med vildsvinsskador och vill ha hjälp med jakt kontaktar vildsvinshjälp.nu

Viktigt att vildsvin som hittas döda rapporteras till Statens Veterinär medicinska Anstalt snarast. www.sva.se Detta för att få kontroll om Afrikansk svinpest har kommit till Sverige.

Gällande utfodring ser Jägareförbundet att detta inte ska ske under vegetationsperioden för vildsvin se våra folder utfodring av klövvilt samt Handlingsplan vildsvin som finns på Jägareförbundets hemsida.

2021-02-18 2021-02-18