Svenska Jägareförbundet

Meny

Januari 2021

Nu är inne på sista månaden med hundjakten med en hittills mild höst och en vinter som verkar vara på gång. Det är vallarna som löper störst risk men även de höstsådda fälten och betesmarkerna behöver det hållas koll på.

Skadorna är så här års mest på vallar och beteshagar samt lite på höstsådder också. Viktigt är fortfarande att ha en tät dialog med lantbrukarna på sina jaktmarker. Avskjutningen bör rikta in sig på en större andel årsgrisar. Här kan det vara bra att inte fälla den första eller den största i en grupp som oftast är ledarsuggan. Fälls dessa blir det ofta oordning och årsgrisar som går intill bebyggelsen mer än vanligt. Är hon kvar undviker gruppen ofta de platser där de blir störda av jakt ofta, tex jordbruksmark.

Reproduktion i år var hög med den senaste milda vintern. Det är en hel del variation i tid när de fått kultingar och lokalt finns rapporter om små kultingar.

Även viktigt att vara försiktig att fälla de vuxna hondjur då de kan ha nyfödda i bo.

Det är stora variationer inom och förvaltningen som måste utgå från de lokala förutsättningarna i dialog och samverkan mellan jägare-lantbrukare är ytterst viktigt för att bli framgångsrik i vildsvinsförvaltningen. Det innebär täta kontakter. Det verkar vara en del skadeproblem på gröda i trakterna av Östhammar och Enköping. I övrigt verkar det vara lokala problem. I länets syd östra del har stammen minskat och så även skadorna i dessa områden.

Var försiktig så här års då det ofta blir skador på hundarna. Tänk också på etiken vid jakten och använd inte hundar som är för aggressiva och biter friska djur. Se till att ha tillgång till eftersöksekipage också.

De lantbrukare som har problem med vildsvinsskador och vill ha hjälp med jakt kontaktar Vildsvinshjälp

Viktigt att vildsvin som hittas döda rapporteras till Statens Veterinärmedicinska Anstalt. www.sva.se  

Detta för att se att inte Afrikansk svinpest har kommit till Sverige.

Gällande utfodring ser Jägareförbundet att detta inte ska ske under vegetationsperioden för vildsvin se våra folder utfodring av klövvilt samt Handlingsplan vildsvin som finns på Jägareförbundets hemsida.

2021-01-18 2021-01-18