Svenska Jägareförbundet

Meny

Juli 2021

Juli månad är en intensiv månad då många grödor blir attraktiva för vildsvinen när de mognar. Viktigt att vara ute och se om vildsvinen börjar gå ut på fälten så att man snabbt kan fälla/skrämma bort dem.

Nu går spannmålen i mjölke och då gäller det att var extra vaksam. Går det inte att skjuta, t.ex. kanske dåligt med kulfång, så stör vildsvinen med att skrika på dem då det är viktigt att störa dem om de är ute. Nästa natt kanske man kommer åt att fälla något vildsvin. Den tredje natten sätts en radio med P1 med människor som pratar ut. Självklart ska vi fälla vildsvin när vi kan men det är viktigt att störa vildsvinen regelbundet på fält där de gör skada. Nu ska ingen jakt ske på åtlarna utan den ska ske på fälten för att nå mesta möjliga skrämseleffekt på fälten och lugn och ro i skogen där åtlarna finns. Detta så att vildsvinen håller sig i skogen och inte på fälten.

Det är en hög reproduktion i år vilket inte är så konstigt med den milda vintern.. Det är en hel del variation i tid när de fått kultingar allt från dec tills nu.

Jakten inriktas på årsgrisar. Var mycket försiktiga med att skjuta vuxna djur så att inte suggorna som har kultingar fälls. Suggorna kan gå själva till fälten och kultingarna får ligga i kvar boet. Dessa riskerar att svälta ihjäl. Mycket viktigt med etiken, kom ihåg eftersöken också.

Det är stora variationer inom länet som vanligt och förvaltningen måste utgå från de lokala förutsättningarna och dialog och samverkan mellan jägare-lantbrukare är ytterst viktigt för att bli framgångsrik i vildsvinsförvaltningen. Det innebär täta kontakter med varandra, speciellt denna årstid. Det verka vara en del skadeproblem på gröda i trakterna av Östhammar och Enköping. I övrigt verkar det vara lokala problem. I länets syd östra del har stammen minskat och så även skadorna.

De som har problem med vildsvinsskador och vill ha hjälp med jakt kontaktar vildsvinshjälp.nu

Viktigt att vildsvin som hittas döda rapporteras till Statens Veterinär medicinska Anstalt snarast. www.sva.se Detta för att snabbt få kontroll om Afrikansk svinfeber har kommit till Sverige.

2021-07-07 2021-07-07