December -14 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

December -14

Vi har en minskande population i Kronoberg med en stor variation i täthet mellan olika delar av länet.

Tillgången på föda är bra. Kullarna verkar något större än normalt i delar av länet. Majoriteten av dessa verkar födda i rätt tid men vissa rapporter om sent födda kullar har inkommit. Vädret har under höst och vinter hittills varit milt och vi har sett en minskad skadebild i på vallar och betesmarker, dock varierar detta mellan olika områden.
Vi har en hög andel unga djur i populationen och rekommendationen är att inrikta jakten på årsgris och fjolingar samt återhållsamhet på vuxna djur. Har man sent födda kullar rekommenderas försiktighet vid hundanvändningen.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-02-05 2019-06-04