Svenska Jägareförbundet

Meny

Sommar -23

Vårens torra och varma väder gick vid midsommar över i lägre temperaturer med en hel del regn. Grönskan har därmed återhämtat sig något. Det har också bromsat upp paniken hos länets bönder och även om många spannmålsåkrar har slagits så kan några fler blir kvar till tröskning nu. Vildsvinen är nu lite mer synliga igen. Men på många håll upplever man stammen som fortsatt låg men stabil. Merparten av kultingarna verkar vara födda under maj månad. Så det finns en del små kultingar i markerna vilket man måste ha med sig under jakten.

Det finns ett stort behov av ökat ansvarstagande och etik kopplat till hela jakten, inte minst under dygnets mörka timmar.

Stammens status:
Stammenstäthet varierar tämligen mycket över länet. Uppfattningen är att stammen är stabil men relativt låg.

Huvudföryngringsperiod
Det rapporteras om få kullar, vilket kan förklaras med om stammen är låg så blir det ju också färre kullar. Merparten av kultingarna verkar vara födda under maj månad.

Kullstorlek: Kullarnas storlek verkar vara normala.

Födotillgång
Fodertillgången är god, regn och lägre temperaturer har gjort att det blivit mer grönt igen. 

Klimat:
Fortsatt bra väder för vildsvinen. Det började komma regn runt midsommar och det har fått naturen att grönska igen. Våren var kall på nätterna och varm på dagarna men väldigt lite nederbörd vilket kan gynna överlevnaden hos kultingarna.

Skadebild:
Försommar torkan har gjort att många spannmålsåkrar har blivit slagna till ensilage i stället för att stå kvar till tröskning. Vilket naturligtvis minskar risken för skador totalt sett. Vildsvinen fortsätter att beta gräs på vallarna men hittar även mycket föda i skogen. En löpande koll av produktions åkrarna där risk för bökskador eller skador i spannmål finns är avgörande för skadebilden.

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):

Vi är nu spannmålens mognad, så där det finns spannmål har den stor dragningskraft. Många har valt eller kommer att skörda spannmålen till grönfoder. Så spaningen är att det blir relativt lugnt, även om det naturligtvis kommer att variera beroende på var man är.

Rekommendation:
Avskjutningen SKA inriktas på kultingar och årsgris. Ha som mål att skjuta minst 80 % av årets avkommor.  Rätt avskjutning av rätt individer är en grundförutsättning för en bra förvaltning och förebyggande av skador. Ett högt jakttryck på kultingar och årsgrisar är det i särklass viktigaste för att hantera stammen samt att minska skadorna.

Jakt på åkrar med produktion är de enda ställen som jakten nu ska bedrivas! Låt vildsvinen vara ifred på åtlarna under växtsäsongen.

Väldigt viktigt att etiken hålls högt vad det gäller avskjutningens inriktning och val av jaktmetod! Inte minst vid jakt i gröda nattetid! Även om det ska fällas många vildsvin får vi inte under några omständigheter tulla på etiken eller säkerheten!

Alla jägare som jagar nattetid MÅSTE tillämpa försiktighet – hög tid att ta ansvar!

2023-07-25 2023-07-25