December -14 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

December -14

Vildsvinen i Stockholms län är åter i växande antal. Under vår och försommaren 2014 föddes relativt sett många kultingar och sedan dess har förhållandena varit gynnsamma vilket leder till att stammen i dagsläget är i god kondition samt i ökande antal.

Vildsvinen är ojämnt spridda i länet och etablerar sig kontinuerligt i nya områden. Det blir fler områden nära bebyggelse där vildsvinen dyker upp och där det trots att de är få kan ställa till en del problem. I områden som senare år haft gott om vildsvin är det nu en ganska kraftig ökning pga årets stora föryngring.
Generella rekommendationer i Stockholms län är att lägga ett högt jakttryck på vildsvinen i områden där de ställer till problem, vidare att hålla ett högt jakttryck i hela länet på årsungar (upp till 12 mån), samtidigt som försiktighet bör råda när det gäller att skjuta vuxna djur, för att på så sätt få upp medelåldern i stammen.
På vissa håll i södra samt västra delen av länet har det inkommit rapporer om randiga kultingar, varför försiktighet bör råda vid hundjakt om man misstänker att det finns smågris i området och generellt för denna tid på året gäller försiktighet med att skjuta vuxna hondjur.
Det milda klimatet har gjort att det är ovanligt mycket bök på vallar etc och där det är skador bör ett högt jakttryck läggas.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-01-19 2019-06-04