September -14 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

September -14

Stammens status 

Ökande efter en nedgång 2013-2014 men en stark föryngring våren 2014

Huvudföryngringsperiod

Feb – Juli (huvudperiod: maj-juni)

Kullstorlek                    

Större

Födotillgång                   

God tillgång med stor spannsmålsskörd samt nu ollonår

Klimat                                  

Torr sommar 2013

Mild vinter 2013-2014

Mild och torr  vår 2014

Torr sommar 2014

è  Gynnsamt läge just nu

Skadebild                        

Lite skador generellt

Mycket beroende av att skörden totalt är stor

Mycket debatt i områden som vildsvin nyetablerar. En hel del kring Stockholms förorter

Prognos                                 

Stor föryngring i våras, gynnsamt med mat just nu

Stor andel årsungar i den totala stammen

Beroende av hur vintern utvecklar sig kan det eventuell ske en rejäl ökning av stammen

Rekommendation        

Hårt jakttryck på årsungar (upp till 12 mån)

Försiktighet med att skjuta vuxna vildsvin, för att på så sätt få en större andel kapitala djur i stammen

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2014-10-16 2019-06-04