November -14 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

November -14

Vildsvinen i Stockholms län är åter i växande antal efter ett par år med ganska kraftig nedgång på grund av hårt jakttryck samt klimat. Under vår och försommaren 2014 föddes relativt sett många kultingar.

Vildsvinen i Stockholms län är fortfarande ojämnt spridda i länet efter 30 år och etablerar sig kontinuerligt i nya områden. Det blir fler och fler områden nära bebyggelse där vildsvinen dyker upp och där det trots att de är få kan ställa till en del problem. I områden som senare år haft gott om vildsvin är det nu en ganska kraftig ökning pga årets stora föryngring.

Generella rekommendationer i Stockholms län är att lägga ett högt jakttryck på vildsvinen i områden där de ställer till problem (framförallt tätortsnära samt jordbruksmark). Vidare att hålla ett högt jakttryck i hela länet på årsungar (upp till 12 mån), samtidigt som viss försiktighet bör råda när det gäller att skjuta vuxna / kapitala djur, för att på så sätt få upp medelåldern i stammen.

På vissa håll i södra samt västra delen av länet har det inkommit rapporer om randiga kultingar, varför försiktighet bör råda vid hundjakt om man misstänker att det finns smågris i området.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2014-11-24 2019-06-04