Svenska Jägareförbundet

Meny

Oktober -19

Där vildsvinen nu kan göra skada är höstsådder och på vallodlingar. Där krävs extra uppmärksamhet. Annars är oktober en lugn månad vad avser skador från vildsvin.

Generellt kan sägas att det verkar vara en minskning på stammen i länet och liten omfattning på skadorna i lantbruket hittills i år.

Nu drar också hundjakten igång i oktober så nu är det fokus på att fälla djur där. Det framgår också än mer hur föryngringen varit under 2019. Viktigt att lägga fokus på att fälla årsgrisar och yngre djur. Även viktigt att under denna tid försöka fälla de vuxna hondjur som ska fällas innan de börjar föda nya kultingar i vinter.
Tänk också på etiken vid jakten och använd inte hundar som är för aggressiva och biter friska djur.

De lantbrukare som har problem med vildsvinsskador och vill ha hjälp med jakt kontaktar vildsvinshjälp.nu
 
Viktigt att vildsvin som hittas döda rapporteras till Statens Veterinär medicinska Anstalt. www.sva.se
Detta för att se så att inte Afrikansk svinpest har kommit till Sverige.

Gällande utfodring ser Jägareförbundet att detta inte ska ske under vegetationsperioden för vildsvin se våra folder utfodring av klövvilt samt Handlingsplan vildsvin som finns på Jägareförbundets hemsida.
2019-10-09 2019-10-09