Svenska Jägareförbundet

Meny

September 2021

Skörden är nu över till stora delar och det lättar på skaderisken på spannmål. Däremot är det då lättare att komma till skott när de är bort med mer fria skottfält då de ofta går och äter spillsäd.

Det är dock en del fortfarande att hålla koll med vallar och höstsådderna. Viktigt med en tät kontakt med lantbrukarna om de ser några skador där man kan vakta på vildsvin.  Går det inte att skjuta så stör vildsvinen med att skrika på dem eller skjut skrämskott. Nu ska ingen jakt ske på åtlarna utan den ska ske på fälten för att nå mesta möjliga skrämseleffekt där så det är lugn och ro i skogen där åtlarna finns. Detta så att vildsvinen håller sig i skogen och inte på fälten.

Det är en hög reproduktion i år vilket är naturligt med den senaste milda vintern. Det är finns lokalt relativt små kultingar.

Jakten inriktas på årsgrisar. Var mycket försiktiga med att skjuta vuxna djur så att inte suggorna som har kultingar fälls. Mycket viktigt med etiken att inte hundar som släpps nu tar små kultingar, kom ihåg att ha tillgång till eftersöksekipage också när man jagar.

Det är stora variationer inom länet som vanligt och förvaltningen måste utgå från de lokala förutsättningarna och dialog och samverkan mellan jägare-lantbrukare är ytterst viktigt för att bli framgångsrik i vildsvinsförvaltningen. Det innebär täta kontakter med varandra, speciellt denna årstid.

Det verkar vara mindre med skador i västra delen av länet men runt Västerås finns en del vildsvin så där bör man vara extra vaksam på skador och fälla vildsvin.

De som har problem med vildsvinsskador och vill ha hjälp med jakt kontaktar vildsvinshjälp.nu

Viktigt att vildsvin som hittas döda rapporteras till Statens Veterinär medicinska Anstalt snarast. www.sva.se Detta för att snabbt få kontroll om Afrikansk svinfeber har kommit till Sverige.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2021-09-13 2021-09-13