Svenska Jägareförbundet

Meny

April 2022

Våren har hittills inte gjort stora framsteg men under månaden lär vårbruket dra igång på många platser i länet och därmed ökar vikten av att vara observant på skador.  Från och med 1 april blev det återigen lovligt att jaga vuxna vildsvin. Var dock noggrann vid jakten då kultingförande suggor som alltid är fredade.

Stammens status
Stammen i södra delarna av länet upplevs från flera områden som minskande medan andra anser den stabil. I norra delarna av länet där stammen är mer i etableringsfas upplevs stammen öka.

Huvudföryngringsperiod
Nyfödda kultingar förekommer nu över hela länet och de flesta suggor verkar ha fött årets kultingar. Detta kräver givetvis en stor noggrannhet så inte spendragna suggor skjuts. Föryngringen verkar ha haft varierad framgång runt om i länet och på en del platser rapporteras om bra kultingtillgång medans det verkar varit stora förluster på andra områden.

Födotillgång
Efter en kall period i början på året börjar vi nu få vår och vildsvinen har goda förutsättningar att hitta föda i markerna. Utfodring i direkt stödjande syfte är nu inte behövlig för vildsvinen.

Skadebild:
Detta är en tid på året då man får börja vara mer observant på skador i jordbruket. Vallar kan bökas upp när det nu är mjukt och fuktigt i marken. När vårsådden kommer igång kan det också vara nödvändigt att bevaka markerna. Ofta är sådden som mest attraktiv de första dagarna innan fröna gror. 

Rekommendation:
Har man som målsättning att minska stammen är åteljakt vid denna tid den mest effektiv jaktmetoden. Det är oavsett storlek på vildsvinen väldigt viktigt att noggrant studera djuren innan skott. I samband med födsel går suggorna ofta ensamma en period och kan då lämna sina nyfödda kultingar. Titta därför noggrant efter dragna spenar.

Har man problem med skador på sin jordbruksmark och är i behov av hjälp av jägare erbjuder jägareförbundet hjälp genom Vildsvinshjälp. Här finns ett stort antal jägare registrerade som är villiga att hjälpa till med jakt för att skydda grödor.

Sist men inte minst så vill vi uppmana att man är uppmärksam på sjuka eller döda vildsvin som hittas i naturen. Afrikansk svinpest som finns på flera ställen i Europa kan spridas till Sverige och för att snabbt kunna agera vid en sådan situation är SVA mycket intresserade av att få in rapporter om sjuka eller döda vildsvin.

2022-05-02 2022-07-04