Svenska Jägareförbundet

Meny

Augusti 2022

De första grödorna börjar nu tröskas och därmed blir det något lugnare kring bevakningen av vildsvin. Dock skall man komma ihåg att vildsvinen lär förflytta sig till andra grödor som inte är skördade när exempelvis höstvetet tröskas. På en del håll i länet har det rapporterats om mycket vildsvin i grödorna men på många håll anser man att det är betydligt lugnare jämfört med tidigare år.

Stammens status:
Stammen i södra delarna av länet upplevs stabil i en del område medan den på andra håll upplevs minska. I norra delarna av länet där stammen är mer i etableringsfas upplevs stammen stabil eller ökande.

Huvudföryngringsperiod
De flesta kullar föddes under mars och april. 

Kullstorlek:
Kullstorlekarna anses över lag vara normalstora men på en del håll anser man sig ha väldigt få kultingar och många ensamma hondjur. Detta gör dock att ombrunstning kan ha skett vilket kan resultera i nya kullar under hösten. 

Födotillgång
Denna tid på året finns det överskott av mat för vildsvinen både i skogen och på våra fält. Jakten bör fram till grödorna tröskas koncentreras till produktionsfälten.

Skadebild:
Skadebilden detta år upplevs mycket olika men i områden med förekomst av produktionsgrödor bör man ha dessa under bevakning då de är mycket attraktiva för vildsvinen. Havre och vete är ofta begärligt fram till skörd även om det är kring mjölkmognaden som de är mest oemotståndliga. Fortsatt jakt/tillsyn krävs därför ända fram till skörd. Denna tid blir dessutom andra grödor som exempelvis majs allt mer attraktiva.

Prognos 
Fortsatt hög bevakning fram till grödorna skördas.

Rekommendation:
Rekommendationen denna tid på året är att bedriva en intensiv jakt i växande gröda och låta vildsvinen få en fristad i skogen där de inte ställer till problem. Vid denna tid på året då kvällarna börjar bli mörkare igen är rörlig belysning samt bildförstärkare viktiga hjälpmedelvid jakten på vildsvin. Nyttja gärna detta för säkrare skott och bättre förutsättningar att välja ut rätt individer. Tänk vidare alltid på säkerheten som kulfång och fritt skottfält vilket kan vara svårt på jordbruksmark i mörker.

En åtgärd som kan hjälpa till att hålla vildsvinen borta från gröda kan vara att nyttja avledande utfodring. Vi avråder dock från rotfrukter och i synnerhet sockerbetor. För att få en effekt där vildsvinen nyttjar den avledande utfodringen så krävs ofta jakt och skrämsel på de mer begärliga växande grödorna. En ren stödjande utfodring avråder vi från vid denna tid på året. Behöver man hjälp med jakt och inte har några jägare som jagar på marken rekommenderar vi vår tjänst vildvinshjälp.se där lantbrukare kan anmäla sig och sättas i kontakt med jägare som frivilligt ställer upp.

Sist men inte minst så vill vi uppmana att man är uppmärksam på sjuka eller döda vildsvin som hittas i naturen. Afrikansk svinpest som finns på flera ställen i Europa kan spridas till Sverige och för att snabbt kunna agera vid en sådan situation är SVA mycket intresserade av att få in rapporter om sjuka eller döda vildsvin.

2022-09-08 2022-09-08