Svenska Jägareförbundet

Meny

Maj 2022

Huvuddelen av vårbruket är nu genomförd för våren. Ofta är den mest kritiska skadeperioden just i samband med sådden, men även senare kan extra uppmärksamhet krävas. Från många platser i länet uppfattar man det nu under våren som att vildsvinsstammen är minskande.

Stammens status:
Stammen i södra delarna av länet upplevs som stabil men på en del håll minskande. I norra delarna av länet där stammen är mer i etableringsfas har man upplevt att stammen ökat, men även här kommer nu signaler som på en del platser tyder på det motsatta. Lokalt upplever man att det är färre kultingar än normalt vilket kan ha och göra med den kalla period som inföll under perioden för många födslar. 

Huvudföryngringsperiod
Rapporterna om föryngringsframgång skiljer sig stort lokalt. På en del platser verkar många kultingar förolyckats i ett tidigt skedde medan reproduktionsframgången i andra områden verkar god.

Födotillgång
Vi är nu inne i perioden då grödorna växer som intensivast och vildsvinen har därmed gott om föda både i skogen och på åkermarken. Ren stödutfodring av vildsvin denna tid på årets avrådes.  

Skadebild:
I samband med sådden har det från flera håll rapporterats om bökande vildsvin. Här gäller det att i samband med sådd och någon vecka framåt ha god bevakning över grödorna. Oftast avtar aktiviteten i samband med att fröna gror. Samtidigt är regelbundna kontroller framöver att rekommendera så man kan sätta in åtgärder om bökandet fortsätter. Även vallar och höstsådder kan vid denna tid behöva extra uppmärksamhet, speciellt vid blöt väderlek.

Rekommendation:
Under denna tid är det bra att avleda vildsvinen från åkermarken om de ställer till problem Att låta dem få få födosöka ifred i skogsmarken samtidigt som man sätter jakttryck på dem på åkermarken kan göra stor nytta. Inrikta jakten framförallt till produktionsgrödorna. Behöver man hjälp med jakt för att skydda grödor och inte har några jägare som jagar på marken rekommenderar vi vår tjänst Vildsvinshjälp där lantbrukare kan anmäla sig och sättas i kontakt med jägare som frivilligt ställer upp utan kostnad. Var alltid noggrann och kontrollera så det inte är spendragna suggor, det finns som många små kultingar i markerna. Redan nu kan det också vara bra att börja med en strategi för försommaren. Detta genom att kolla vilka grödor som finns på vilka fält och vart vildsvinen troligen först kommer dyka upp på försommaren när spannmålet får ax.

Sist men inte minst så vill vi uppmana att man är uppmärksam på sjuka eller döda vildsvin som hittas i naturen. Afrikansk svinpest som finns på flera ställen i Europa kan spridas till Sverige och för att snabbt kunna agera vid en sådan situation är SVA mycket intresserade av att få in rapporter om sjuka eller döda vildsvin.

2022-05-19 2022-07-04