Svenska Jägareförbundet

Meny

Oktober 2022

Vi är nu inne i en period då bevakningen av grödor är i stort sett avklarad för året. Självklart kan dock fortfarande vallar och höstsådda grödor dock drabbas varför en fortsatt bevakning av åkermarken alltid är att rekommendera. Vi är annars i en period då hundjakten dominerar och vill man hålla en hög avskjutning av vildsvin är också åteljakt ett effektivt jaktsätt.

Stammens status:
Stammen i södra delarna av länet upplevs på många platser som minskande men med en stor lokal variation. I norra delarna av länet där stammen är mer i etableringsfas upplevs stammen som ökande eller stabil.


Huvudföryngringsperiod
De flesta kullar föddes under mars och april. Det verkar ha varit väldigt olika utfall av föryngringsframgången mellan olika platser. På en del håll syns väldigt få kultingar medan andra områden rapporterar gott om kultingar. En del rapporter har också kommit in kultingar födda under tidig höst.

Kullstorlek:
Föryngringen varierar mellan normal och under normal.

Födotillgång
Även om de flesta produktionsgrödorna nu är skördade råder det ingen brist på föda för vildsvinen i skog och mark. Någon stödjande utfodring i syfte att hjälpa vildsvinen behövs därmed inte förrän kyla och snö kommer.

Skadebild:
Skadebilden minskar nu i och med att grödorna är skördade. Samtidigt kan fortfarande vallar drabbas av bökskador vid denna tid. Framförallt brukar dessa vara utsatta i perioder av blöt väderlek.  

Rekommendation:
Vi gå nu in i en period där man kan bedriva jakt i större omfattning på vildsvin i skogsmarken. Hundjakten är nu igång för fullt och kan vara en effektiv jaktmetod. Här gäller det som vid all annan jakt att hålla en hög etik och använda hundar som är lämpliga för ändamålet. Hundar som är för närgångna och kan bita vildsvin skall ej användas utan munkorg. Åteljakten är annars den effektivaste jaktmetoden om man eftersträvar att skjuta ett stort antal vildsvin.  Inrikta helst jakten på yngre vildsvin men om målsättningen är att minska stammen måste man även skjuta hondjur. Denna tid på året är då en lämplig period men som alltid gäller det att vara observant så att det inte rör sig om spendragna suggor.

Har man en skadeproblematik och inte har några jägare som jagar på marken rekommenderar vi vår tjänst vildvinshjälp.se där lantbrukare kan anmäla sig och sättas i kontakt med jägare som ställer upp utan kostnad.

Sist men inte minst så vill vi uppmana att man är uppmärksam på sjuka eller döda vildsvin som hittas i naturen. Afrikansk svinpest som finns på flera ställen i Europa kan spridas till Sverige och för att snabbt kunna agera vid en sådan situation är SVA mycket intresserade av att få in rapporter om sjuka eller döda vildsvin.

2022-11-11 2022-11-11