Svenska Jägareförbundet

Meny

Januari 2022

Januari har hittills bjudit på omväxlande väderlek där det skiftat mellan mildväder och kyla. När åkermarken är frusen ser vi ofta mindre böksskador och rapporter om skador har så här länge varit få. Hundjakten är nu inne i slutskedet och på flera håll har man redan rapporterat om förekomst av randiga kultingar som fötts. 

Stammens status:
Stammen i södra delarna av länet upplevs som stabil eller på sina håll något minskande. I norra delarna av länet där stammen är mer i etableringsfas upplevs stammen öka. Flera milda och snöfattiga vintrar har gynnat vildsvinsstammen.

Huvudföryngringsperiod
De flesta kullar föddes ifjol under mars. Huvudsakliga reproduktionsperioden ligger därmed framför oss men flera rapporter om randiga kultingar börjar komma in redan nu.  

Kullstorlek:
Det är ännu för tidigt att säga något om årets föryngring men flera tidiga kullar rapporteras. I rådande vinterklimat finns risk att många av dessa fryser ihjäl.  

Födotillgång
När det nu blivit kallare väder och på en del områden snö får vildsvinen det svårare att hitta mat. När kylan slår till kan man utfodra vildsvinen med mindre fodergivor men Jägareförbundet avråder från att använda rotfrukter och då framförallt sockerbetor.

Skadebild:
Årstiden i kombination med frusen mark gör att väldigt få skador o jordbrukslandskapet rapporteras. Under framförallt mildare perioder är det dock bra att hålla ett extra öga på växande grödor och vallar. 

Rekommendation:
Hundjakten går nu in i slutskedet av säsongen. Ofta ser man att skadefrekvensen hos hundar går upp i januari så var försiktiga under era jakter. Hundar som är för närgångna och kan bita vildsvin skall aldrig användas utan munkorg. Tänk också på att koppla hundar och byta såt om nyfödda kultingar observeras.

Behöver man hjälp med jakt för att skydda grödor och inte har några jägare som jagar på marken rekommenderar vi vår tjänst vildvinshjälp.se där lantbrukare kan anmäla sig och sättas i kontakt med jägare som frivilligt ställer upp utan kostnad. Än så länge är det endast en jordbrukare i Örebro län som använt denna tjänst.

Sist men inte minst så vill vi uppmana att man är uppmärksam på sjuka eller döda vildsvin som hittas i naturen. Afrikansk svinpest som finns på flera ställen i Europa kan spridas till Sverige och för att snabbt kunna agera vid en sådan situation är SVA mycket intresserade av att få in rapporter om sjuka eller döda vildsvin.

2022-01-20 2022-07-04