Svenska Jägareförbundet

Meny

Februari 2022

Vi har nu kommit in i perioden då endast årsgrisar är tillåtna för jakt. Efter intensiv jaktsäsong med inte minst hundjakt har vi därmed en lugnare period. Än så länge har vi det lugnt på skadefronten men när våren gör sitt antågande kan vallar och liknande vara värt att bevaka.

Stammens status:
Stammen i södra delarna av länet upplevs som stabil eller i en del områden minskande. Detta till stor del beroende på dålig reproduktion föregående säsong. I norra delarna av länet där stammen är mer i etableringsfas upplevs stammen öka.

Huvudföryngringsperiod
Rapporter om nyfödda kultingar rapporteras nu frekvent och det verkar kunna va många tidiga födslar denna säsong.

Födotillgång
Än så länge har det med undantag för kortare perioder varit milt väder. Vildsvinen har därmed bra förutsättningar för att hitta gott om föda. Blir det kallt väder med tjäle och snö kan de få en betydligt tuffare period. Detta kan då drabba nyfödda kullar hårt vilket i sin tur i sådana fall kan leda till ombrunstningar senare under våren.

Skadebild:
Väldigt få skador har kommit till vår kännedom senaste tiden. Om vi får omslag tillmildare och blött väder kan vallar och höstsådda grödor behöva extra uppmärksamhet.

Rekommendation:
Åteljakt är den effektivaste jaktmetoden om man eftersträvar att skjuta ett stort antal vildsvin. I den period vi nu är det endast jakttiden på årsgrisar. Vill man ha ett hårt jakttryck på vildsvinsstammen kan man dock jaga årsgris även under perioden då övriga vildsvin är fredade. Var dock försiktig även vid jakt på årsgrisar då unga vildsvin kan få kultingar i tidig ålder.  

Så länge vi har mild väderlek är inte vildsvinen i behov av någon stödjande utfodring. När kylan slår till kan man utfodra vildsvinen med mindre fodergivor men Jägareförbundet avråder från att använda rotfrukter och då framförallt sockerbetor.  

Behöver man hjälp med jakt för att skydda grödor och inte har några jägare som jagar på marken rekommenderar vi vår tjänst www.vildvinshjälp.se där lantbrukare kan anmäla sig och sättas i kontakt med jägare som frivilligt ställer upp utan kostnad. Än så länge är det endast en jordbrukare i Örebro län som använt denna tjänst.

Sist men inte minst så vill vi uppmana att man är uppmärksam på sjuka eller döda vildsvin som hittas i naturen. Afrikansk svinpest som finns på flera ställen i Europa kan spridas till Sverige och för att snabbt kunna agera vid en sådan situation är SVA mycket intresserade av att få in rapporter om sjuka eller döda vildsvin.

2022-02-17 2022-07-04