Svenska Jägareförbundet

Meny

Juli 2022

Spannmålet, framförallt vete är nu i mjölkmognad och även havren närmar sig att bli riktigt attraktivt för vildsvinen. En hel del rapporter om vildsvin som födosöker i grödorna har kommit från olika platser i länet. Perioden framöver den mest intensiva perioden när man kommer till att skydda växande grödor från skador.

Stammens status:
Väldigt olika signaler från olika delar av länet. På flera platser rapporteras det om vikande stammar medan den på andra platser upplevs som mer stabil. I norra delarna där stammen fortsatt är i etableringsfas upplever man fortsatt en långsam ökning.  

Huvudföryngringsperiod
Årets kullar anses på de flesta håll vara normalstora och majoriteten föddes feb-mars. Variationen är stor men på en del håll verkar många kullar förolyckats under tidig vår.

Födotillgång
Denna tid har vildsvinen föda i överskott både i skogen och åkermarken. Dessto mer attraktivt spannmål det blir på åkermarkerna så kommer födosöket allt mer riktas mot dessa platser. Det gäller därför att vara aktiv och försöka styra vildsvinen bort från produktionsgrödan.

Skadebild:
Hösådder av spannmål börjar gå i mjölkmognad nu och har stor dragningskraft på vildsvinen. Inom kort blir även övriga grödor mer attraktiva. På flera håll har det rapporterats om frekventa besök av vildsvin i grödorna. Det gäller därför under denna tid att vara flitig i fält och hålla koll efter vildsvin och spår efter dem i grödorna. Observerar man dem i spannmål så är de med stor sanolikhet på samma ställe kommande nätter om de inte blivit störda.

Rekommendation:
Under denna tid är det en bra strategi att försöka avleda vildsvinen från åkermarken och låta dem ha en fristad i skogsmarken. Åtminstone i områden där man upplever problem på jordbruksgrödorna. Koncentrera jaktinsatserna på grödorna för att på så sätt skrämma vildsvinen och ”tvinga” dem att istället födosöka i skogen. Vid skott mot vuxna vildsvin tänk på att det i nuläget finns små kultingar i markerna. Det är svårt att observera kultingar i den höga vegetationen så här krävs försiktighet. Generellt är det höstvete som i nuläget är mest utsatt men det dröjer inte innan det även går mjölk i havren. 

Behöver man hjälp med jakt för att skydda grödor och inte har några jägare som jagar på marken rekommenderar vi vår tjänst vildvinshjälp där lantbrukare kan anmäla sig och sättas i kontakt med jägare som frivilligt ställer upp utan kostnad. Det är sedan ett år tillbaka tillåtet att använda lampa eller bildförstärkare på vapnet när man jagar nattetid i grödorna, något som gör arbetet säkrare och mindre begränsat.

Sist men inte minst så vill vi uppmana att man är uppmärksam på sjuka eller döda vildsvin som hittas i naturen. Afrikansk svinpest som finns på flera ställen i Europa kan spridas till Sverige och för att snabbt kunna agera vid en sådan situation är SVA mycket intresserade av att få in rapporter om sjuka eller döda vildsvin.

2022-07-04 2022-07-04