Svenska Jägareförbundet

Meny

November 2022

Vi har än så länge haft ett för årstiden milt klimat med relativt mycket nederbörd. Detta väderläge gör att vildsvinen fortfarande har gott om mat i markerna men kan också göra att exempelvis vallar blir mer attraktiva för bök. Avskjutningen av vildsvin visade en markant minskning för jaktåret 21/22 och den generella bilden av vildsvinsstammen upplevs som minskande. 

Stammens status: Stammen i södra delarna av länet upplevs något minskande medan den på andra platser är med stabil. I norra delarna av länet där stammen är mer i etableringsfas upplevs stammen öka. Flera milda och snöfattiga vintrar har gynnat vildsvinsstammen.

Huvudföryngringsperiod
De flesta kullar föddes under mars och april. Det verkar ha varit väldigt olika utfall av föryngringsframgången mellan olika platser. På en del håll syns väldigt få kultingar medan andra områden rapporterar gott om kultingar. En del rapporter har också kommit in kultingar födda under tidig höst.

Kullstorlek:
Föryngringen anses som normal eller sämre.

Födotillgång
Så länge det milda och blöta vädret fortsätter har vildsvinen gott om mat i markerna. När kylan slår till kan man utfodra vildsvinen med mindre fodergivor men Jägareförbundet avråder från att använda rotfrukter och då framförallt sockerbetor.

Skadebild:
Som tidigare nämnts kan rådande väderläge göra att bökskador uppstår på vallar, beteshagar och höstsåder. Extra uppmärksamhet kan därför vara bra för att kunna sätta in åtgärder om skador uppkommer.

Rekommendation:
Hundjakten är nu intensiv och vildsvinen besöker åtlar regelbundet. Detta kan därför vara en bra period att bedriva intensiv jakt om man vill minska stammen. För att minska stammen krävs avskjutning av hondjur och då är åteljakten ett utmärkt alternativ. Här får man får goda chanser att studera djuren och välja rätt individ. Man kan då på ett säkert sätt utesluta spendragna suggor. Extra försiktighet krävs denna säsong då fler randiga kultingar under hösten rapporterats jämfört med normalåret. Vid hundjakten gäller det som vid all annan jakt att hålla en hög etik och använda hundar som är lämpliga för ändamålet. Hundar som är för närgångna och kan bita vildsvin skall ej användas utan munkorg.

Behöver man hjälp med jakt för att skydda grödor och inte har några jägare som jagar på marken rekommenderar vi vår tjänst vildvinshjälp.se där lantbrukare kan anmäla sig och sättas i kontakt med jägare som frivilligt ställer upp utan kostnad. Än så länge är det endast en jordbrukare i Örebro län som använt denna tjänst.

Sist men inte minst så vill vi uppmana att man är uppmärksam på sjuka eller döda vildsvin som hittas i naturen. Afrikansk svinpest som finns på flera ställen i Europa kan spridas till Sverige och för att snabbt kunna agera vid en sådan situation är SVA mycket intresserade av att få in rapporter om sjuka eller döda vildsvin.

2022-11-11 2022-11-11