Svenska Jägareförbundet

Meny

Juni 2022

Vi börjar nu närma oss den tid på året då spannmålet blir mjölkmoget. Det är därför dags att börja höja uppmärksamheten på höstsådder som exempelvis vete. Även sena sådder av till exempel majs kan behöva bevakas extra denna period.

Stammens status:
Stammen i södra delarna av länet upplevs som stabil. I norra delarna av länet där stammen är mer i etableringsfas ökar och breder stammen ut sig.

Huvudföryngringsperiod
Kullarna uppfattas som normalstora på de flesta håll men på en del områden verkar det vara ytterligare ett år med mager föryngring. Kylan under våren kan nog ha gjort att en del kulla förolyckades tidigt. Detta kan göra att det sker ombrunster som ger nya kullar under sommaren/tidig höst.

Födotillgång
Under denna tid på året har vildsvinen gott om mat i markerna.

Skadebild:
I samband med sådden rapporterades problem med vildsvin och skador i åkermarken från ett flertal platser. Ju närmare vi kommer mognad på åkergrödorna ju flitigare besökare brukar vildsvinen bli i dessa marker. Regelbundna kontroller framöver är att rekommendera så man kan sätta in åtgärder om man ser att vildsvinen börjar besöka grödorna. Även sena sådder av till exempel majs kan kräva extra bevakning innan de grott denna tid.

Rekommendation:
Under denna tid är det bra att störa vildsvinen i så stor utsträckning som möjligt på åkermarken och låta dem vara ifred i skogsmarken. Avledande utfodring i skogen kan ha god effekt men det krävs då att man i samtidigt stör dem på de mer attraktiva åkermarkerna. Under jakt i grödor krävs försiktighet så man inte skjuter kultingförande suggor. När du jagar på öppna marker i mörker försäkra dig en extra gång så du alltid har säkert kulfång.

Behöver man hjälp med jakt för att skydda grödor och inte har några jägare som jagar på marken rekommenderar vi vår tjänst www.vildvinshjälp.se där lantbrukare kan anmäla sig och sättas i kontakt med jägare som frivilligt ställer upp utan kostnad. Det är sedan ett år tillbaka tillåtet att använda lampa eller bildförstärkare på vapnet när man jagar nattetid i grödorna.

Sist men inte minst så vill vi uppmana att man är uppmärksam på sjuka eller döda vildsvin som hittas i naturen. Afrikansk svinpest som finns på flera ställen i Europa kan spridas till Sverige och för att snabbt kunna agera vid en sådan situation är SVA mycket intresserade av att få in rapporter om sjuka eller döda vildsvin.

2022-07-04 2022-07-04