Svenska Jägareförbundet

Meny

November -15

Vildsvinsstammen har under senare år växt geografiskt, i den nordvästra länsdelen börjar det komma fler vildsvin men det är stora lokala skillnader.

Hundjakten igång men där sent födda kullar observerats ska försiktighet med hundjakt ske.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-06-20 2019-06-04