Svenska Jägareförbundet

Meny

April -15

Vildsvinsstammen breder ut sig allt mer i Västmanland. Det är dock fortfarande stora områden i Bergslagen som har enstaka vildsvin. En tidig vår har gynnat vildsvinen och föryngringen är i full gång. Därför kan föryngringen förväntas bli stor i år.

Föryngringen är igång men det är fortfarande många suggor som inte fått kultingar ännu men som förväntas komma med föryngring snart.
I de områden där det är problem med vildsvinsskador ska ett högt jakttryck läggas på främst årsgrisar. Man ska dock vara aktsam om de ska fällas då de också kan ha kultingar.

2015-05-19 2019-06-04