Svenska Jägareförbundet

Meny

April -15

Vildsvinsstammen breder ut sig allt mer i Västmanland. Det är dock fortfarande stora områden i Bergslagen som har enstaka vildsvin. En tidig vår har gynnat vildsvinen och föryngringen är i full gång. Därför kan föryngringen förväntas bli stor i år.

Föryngringen är igång men det är fortfarande många suggor som inte fått kultingar ännu men som förväntas komma med föryngring snart.
I de områden där det är problem med vildsvinsskador ska ett högt jakttryck läggas på främst årsgrisar. Man ska dock vara aktsam om de ska fällas då de också kan ha kultingar.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-05-19 2019-06-04