Svenska Jägareförbundet

Meny

Oktober -15

Vildsvinsstammen har under senare år växt geografiskt, undantaget den nordvästra länsdelen som ligger senare i etableringsfasen.

Det är en del skador på grödor som skördats sent där behövs det bevakas av jägare. En del sent födda kullar har observerats på några håll där försiktighet med hundjakt.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-06-20 2019-06-04