Svenska Jägareförbundet

Meny

September -15

Vildsvinsstammen har under senare år växt geografiskt, undantaget den nordvästra länsdelen som ligger senare i etableringsfasen.

Det är mindre med skador i troligen tack vare jägare som jagat en hel del i grödorna. Fortsatt bevakning på grödorna även om skadorna minskat den senaste tiden.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-11-03 2019-06-04