Svenska Jägareförbundet

Meny

Oktober 2022

Oktober månad och drevjakterna är äntligen igång. Vid jakt efter vildsvin med hund är det viktigt att tänka på att man använder sig av lämpliga hundar. Det handlar inte om ras utan snarare om individ. Hunden ska arbeta med vildsvinet på ett klokt sätt utan att riskera skador på sig själv eller på vildsvinen. Givetvis är det alltid viktigt att tänka på att hålla en god etik vid all jakt, även vid hundjakt efter vildsvin.

Stammens status:
Stabil till ökande med lokal variation.

Huvudföryngringsperiod/Kullstorlek:
Föryngringen verkar ha varit väldigt utspridd under året. Alltifrån april till september då det rapporterats om många små kultingar i skogarna. Kullstorlekarna är normala till stora med lokal variation.

Födotillgång/Klimat:
Födotillgången är normal för årstiden och klimatet är gynnsamt med de relativt hög temperatur för årstiden.

Skadebild:
Normal till hög med lokal variation. Under höst/vinter är det vanligast med bökskador på vallar.

Prognos:
Vildsvinsstammen verkar öka i år jämfört med föregående år, dock med extrem variation lokalt. Vissa områden som haft många vildsvin rapporterar om att det inte finns några alls, andra områden som haft färre vildsvin rapporterar om rekord. Den samlade bilden innebär alltså en extrem lokal variation inom länet.

Rekommendationer:
I områden med stora skador på vallar och åkrar bör jakten riktas dit för att minimera skadorna för lantbruket. I områden där stammen upplevs vara för stor kan även en riktad avskjutning mot gyltor och brungrisar vara fördelaktigt för att stabilisera och minska vildsvinsstammens lokala ökning. Eftersom föryngringen varit så utspridd bör man vara mycket försiktig med avskjutningen av suggor, var noggranna så att suggan inte är spendragen eller har smågrisar. Tänk på att alltid hålla god etik vid jakt efter vildsvin.

2022-12-05 2022-12-05