Svenska Jägareförbundet

Meny

September 2022

Största delarna av skörden är bärgad men vissa fält har fortfarande gröda oskördad. Kommunikation mellan brukare, jägare och markägare är viktig för att veta vart skaderisken är som störst och för att effektivisera jakt för skydd av gröda. En del rapporter om sent födda kullar i länet förekommer och därav är det viktigt att vara observant så att inga kultingförande suggor fälls.

Stammens status:
Minskande till stabil med lokal variation.

Huvudföryngringsperiod/Kullstorlek:
April – juni, små till normala kullar.

Födotillgång/Klimat:
Normal för årstiden.

Skadebild:
Små till normala med lokal variation.

Prognos:
Sent födda kullar kan komma att ställa till det under årets drevjakt då det är svårt att jaga små kultingar. Beroende på hur läget är lokalt kan det därför vara klokt att vänta med att jaga vildsvin till senare på säsongen.

Rekommendationer:
Rikta jakten på de oskördade fälten och mot årsunge av vildsvin för att maximera skrämseleffekter. Var observant så att inga kultingförande suggor fälls, årsungar utan ledarskap kan bli stora skadegörare för jordbruket och är dessutom svåra att jaga. Etiken ska alltid vara ledande vid all jakt efter vildsvin.

2022-09-05 2022-09-05