Svenska Jägareförbundet

Meny

Juli 2022

Juli månad och spannmålen börjar gå i mjölke vilket ökar risken för skador i lantbruket. Dessutom är skottmöjligheterna svåra då kultingarna än så länge tenderar att vara relativt små. Det är viktigt att ett gott samarbete mellan jägare och lantbrukare finns så att skadorna kan minimeras.

Stammens status:
Minskande till stabil med lokal variation.

Huvudföryngringsperiod/Kullstorlek:
April – maj, små till normala kullar.

Födotillgång/Klimat:
Normal för årstiden.

Skadebild:
Låg till normal.

Prognos:
Något fler kullar rapporteras av jägare och lantbrukare i länet, och därmed att det finns en hel del nyfödda kullar. Oklart exakt hur tillväxten ser ut över länet då bilden verkar relativt splittrad. Extremt stor lokal variation med områden med flera kullar och andra med hel avsaknad.

Rekommendationer:
Jakt för skydd av gröda bör prioriteras med god uppsikt så att kultingförande suggor inte råkar fällas. Samverkan mellan markägare, jägare och jordbrukare är nödvändigt för att få en effektiv jakt för skydd av gröda. Etiken ska alltid vara ledande vid all jakt efter vildsvin.

2022-09-05 2022-09-05