Svenska Jägareförbundet

Meny

Mars 2022

Mars månad är den månad då vuxna vildsvin är helt fredade och jakten efter vildsvin är som lägst. Under perioden mars - april brukar normalt sett de flesta kullar födas, dock förekommer stora variationer i när topparna av födda kultingar sker. Vid skyddsjakt bör man vara mycket observant så att inga spendragna suggor fälls. 

 

Stammens status:
Minskande över hela länet, om än med lokal variation. Samtliga områden i länet upplever att stammen minskar men med olika mycket. 

Huvudföryngringsperiod/Kullstorlek:
Huvudsaklig föryngring under april månad, men andra tidpunkter förekommer. Kullstorlekarna är små i storlek. Fortfarande områden som ännu inte sett några kullar.

Födotillgång/Klimat:
Födotillgång och klimatet är för närvarande stabilt.

Skadebild:
Skadebilden i större delen av länet är låg, om än med lokala variationer. I stora drag rapporteras om en låg skadebild.

Prognos:
Vildsvinsstammen tenderar att minska, inte bara utifrån rapporter som skickas in utan även om man ser till trafikskador med vildsvin. Trotts att trafiken ökat efter att pandemin avtog i somras så har vildsvinsolyckorna minskat jämfört med tidigare år, detta har inte hänt med övriga viltslag vilket är en indikation på minskande vildsvinsstammar i Jönköpings län.

Rekommendationer:
Arbeta med en lokalt anpassad förvaltning för att hålla vildsvinsstammen på önskad nivå. Tänk på att hålla en hög etik i jakten, skjut unga djur först och glöm inte att suggor som åtföljs av små bruna och randiga kultingar är fredade året runt.

2022-04-20 2022-04-20