Svenska Jägareförbundet

Meny

April 2022

April månad har fört med sig extremt varierande väderlek, mars var extremt torr och därmed väldigt gynnsamt för de kullar av vildsvin som föddes under den perioden. De som föddes tidig april har nog haft det betydligt tuffare med stor snömängd, lägre temperaturer och mer variation i klimatet. Kalla och blöta vårar leder ofta till hög dödlighet bland kultingarna.

Stammens status:
Minskande till stabil med lokal variation.

Huvudföryngringsperiod/Kullstorlek:
Mars – Maj, fortfarande få rapporter om födda kullar vilket gör det svårt att uppskatta kullstorlek. De få rapporter som inkommit lutar mot små kullar.

Födotillgång/Klimat:
God födotillgång och naturligt klimat för årstiden.

Skadebild:
Små skador generellt över länet. Det kan förekomma större skador på enskilda fastigheter, men på landskapsnivå är det ett minskande problem.

Prognos:
Vildsvinsstammen minskar och med största sannolikhet kommer även skadorna orsakade av dem att minska också.

Rekommendationer:
Orsakerna till att vildsvinsstammen minskar är flera, både svåra klimatförhållanden med kalla och blöta vårar samt dålig tillgång på ekollon har lett till att antalet överlevande kultingar varit få. Samtidigt har jägarkåren blivit effektivare vid jakt efter vildsvin i kombination med att mörkerriktmedel blivit tillåtna att använda vid jakt efter vildsvin. Nu är det hög tid att fundera på vad man önskar med sin vildsvinsstam och utifrån detta sätta mål för hur förvaltningen ska gå till. Tänk som alltid på att etiken vid jakt ska vara god, så även vid jakt efter vildsvin.

2022-04-20 2022-04-20