Svenska Jägareförbundet

Meny

Juni 2022

Juni månad och grönskan är här på allvar. Under denna period håller sig vildsvinen   betar på vallar och fält för att beta men kan även orsaka bökskador. Det är därför viktigt att arbeta tillsammans för att minimera skador på jordbruket orsakat av vildsvin, trots att den generella vildsvinsstammen minskat. Lokala variationer kan förekomma och enskilda markägare kan drabbas hårt av skador. Ha uppsikt vid jakt för skydd av gröda då suggor kan ha kultingar med sig som inte syns i gräset. Etiken ska alltid vara ledande vid jakt efter vildsvin.

Stammens status:
Minskande till stabil

Huvudföryngringsperiod/Kullstorlek:
April – maj, små till normalstora kullar.

Födotillgång/Klimat:
Normalt för årstiden

Skadebild:
Låg till normal

Prognos:
Rapporter in nyfödda kullar har inkommit, men med mycket stor variation över länet. Den generella upplevelsen är att det är få kullar av vildsvin vilket kan vara en fortsatt indikator på en generellt minskande stam.

Rekommendationer:
Jakt för skydd av gröda bör vara prioriterat under vegetationsperioden. Trotts att det är få födda kullar behöver man ändå vara observant på ifall suggorna har smått med sig eller ej. Jaktetiken ska vara ledande vid all jakt, så även vid vildsvinsjakt.

2022-09-05 2022-09-05