Svenska Jägareförbundet

Meny

December 2022

Advent och jul kommer allt närmare och varför inte fira denna högtid med en vildsvinsjulskinka? Vildsvin erbjuder ett fantastiskt gott kött som gör sig mycket bra på julbordet. Jakten efter vildsvin utgörs oftast under december månad som drevjakt eller åteljakt. Under vinterhalvåret är jakt vid åtel ofta mer effektiv jämfört med övriga tider på året med anledning av minskad tillgång på naturligt foder. Åteljakten innebär också en möjlighet till selektiv avskjutning för att styra vildsvinsstammen i den riktning man önskar.

Stammens status:
Stabil till ökande med lokal variation.

Huvudföryngringsperiod/Kullstorlek:
Föryngringen verkar ha varit väldigt utspridd under året. Alltifrån april till september då det rapporterats om många små kultingar i skogarna. Kullstorlekarna är normala till stora med lokal variation.

Födotillgång/Klimat:
Födotillgången är normal för årstiden och klimatet är stabilt.

Skadebild:
Normal till hög med lokal variation. Under höst/vinter är det vanligast med bökskador på vallar.

Prognos:
Vildsvinsstammen verkar öka i år jämfört med föregående år, dock med extrem variation lokalt. Vissa områden som haft många vildsvin rapporterar om att det inte finns några alls, andra områden som haft färre vildsvin rapporterar om rekord. Den samlade bilden innebär alltså en extrem lokal variation inom länet.

Rekommendationer:
Samverkan i jakten är många gånger en nyckel till en framgångsrik jakt. Gå gärna ihop i större jaktområden för att jaga vildsvinen tillsammans för att på så sätt effektivisera jakterna. Större gemensamhetsjakter ställer emellertid krav på mycket planering, vilket med fördel görs under jaktens mer lugna perioder. Använd även hundar som är specialiserade på vildsvin för att ytterligare öka effektiviteteten vid gemensamhetsjakter. Var uppmärksamma så att inga spendragna suggor fälls, föryngringen har varit mycket utspridd över året och därmed är risken stor att det finns kultingförande suggor ute i skogen. Etiken vid all jakt är central och ska hållas hög, så även vid jakt efter vildsvin.

2022-12-05 2022-12-05