Svenska Jägareförbundet

Meny

Maj 2022

Maj månads intåg och vårbruket är i full gång med nysådd på åkrarna. Nysådden innebär en tid då det är viktigt att bedriva jakt för skydd av gröda efter vildsvin för att undvika skador. Sedan den 16 april är vuxna vildsvin lovliga att jaga, men var observant ifall suggorna nyligen grisat, sugga som åtföljs av smågris är fredade året om.

Stammens status:
Minskande till stabil med lokal variation

Huvudföryngringsperiod/Kullstorlek:
April – maj, små till normala kullar.

Födotillgång/Klimat:
Normalt för årstiden

Skadebild:
Låg till normal med lokal variation.

Prognos:
Rapporter in nyfödda kullar har inkommit, men med mycket stor variation över länet. Den generella upplevelsen är att det är få kullar av vildsvin vilket kan vara en fortsatt indikator på en generellt minskande stam.

Rekommendationer:
Jakt för skydd av gröda bör vara prioriterat under vegetationsperioden. Trotts att det är få födda kullar behöver man ändå vara observant på ifall suggorna har smått med sig eller ej. Jaktetiken ska vara ledande vid all jakt, så även vid vildsvinsjakt.

2022-09-05 2022-09-05