Svenska Jägareförbundet

Meny

Januari -16

Randiga kultingar har observerats i markerna och extra försiktighet rekommenderas vid all jakt. Förande suggor är alltid fredade enligt lag. Rekommendationen är att inrikta jakten på unga vildsvin och låta de vuxna vara. Håll hög etik vid all jakt.

Skador på lokala platser i länet har förekommit. Fortsätter det milda vädret finns risken att under vårvintern blir vallar och liknande mer attraktivt. Extra insatser med vakjakt kan komma att behövas vid aktuella fält. 

Löshundsjakten slutar den 31 januari.

2016-02-24 2019-06-04