Svenska Jägareförbundet

Meny

November -16

Riktad uppsikt och jakt vid fält med kvarvarande grödor som ännu inte skördats samt vid betesmarker som kan vara attraktiva för vildsvinen, samverkan mellan jägare och brukare är viktig.

Vildsvinen är etablerade i princip hela Skåne med varierande tätheter inom länet. Randiga kultingar har observerats på flera håll i Skåne under hösten, tänk därför på att vara extra försiktiga vid jakt med hund. Det är god tillgång av ekollon i år vilket kan påverka vildsvinens rörelsemönster jämfört med år då det är mindre mängder ekollon.
Den preliminära avskjutningsstatistiken för jaktåret 2015/2016 i Skåne är cirka 19 000 vildsvin.
Stammens status:
Stabil men med lokal variation i täthet
Huvudföryngringsperiod:
Huvudföryngringsperioden är över men det finns sent födda kullar.
Kullstorlek:
Normala
Födotillgång
God med bra tillgång av ekollon.
Klimat:
Milt för årstiden.
Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Milt och torrt väder ger gynnsamma förhållanden. Den goda tillgången av ekollon som vi haft under hösten kan påverka vildsvinens rörelsemönster.
Rekommendation:
Extra aktsamhet vid jakt med hund eftersom kultingar observerats på olika platser i länet. Om kulltingar påträffas i såten under jakt med hund – koppla hunden och byt såt. Håll hög etik vid all jakt!

2016-12-07 2019-06-04