Svenska Jägareförbundet

Meny

April -16

Från den 16 april är återigen vuxna vildsvin lovliga, förutom förande suggor som alltid är fredade enligt lag. Många suggor har nu kultingar och det är inte ovanligt att suggan lämnar sina kultingar vid fodersök, var därför extra uppmärksam vid jakt efter vildsvin. Föryngringen ser relativt god ut.

På åkermarken växer grödorna för fullt just nu. Skador på åker- betesmark varierar i länet, skadebilden är överlag relativt låg. Fortsätt att rikta jakten åt områden/fält där vildsvinen gör skada och låt dem vara ifred i skogen. 
Jakten efter årsgris/årsunge är tillåten hela året (1 juli-30 juni)

2016-06-10 2019-06-04