Svenska Jägareförbundet

Meny

Augusti -16

Vildsvinen är etablerade i princip hela länet. Varierande tätheter inom länet. Skadebilden är också varierande och förvaltningen måste anpassas utifrån förutsättningarna på lokalplanet utifrån rådande täthet, målsättning och skadeläge. Samverka gärna med andra jaktlag vid jakt efter vildsvin.

Vildsvinen är etablerade i princip hela Skåne med varierande tätheter inom länet.
Stammens status:
Stabil men med lokal variation i täthet
Huvudföryngringsperiod:
Huvudföryngringsperioden verkar vara över men det finns sent födda kullar.
Kullstorlek:
Normala
Födotillgång:
God, men torrt i markerna. Inom lokala områden är det bra tillgång av ekollon.
Klimat:
Gynnsamt. Milt och torrt.
Skadebild:
Riktad uppsikt och jakt vid fält med kvarvarande grödor som ännu inte skördats.
Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Milt och torrt ger gynnsamma förhållanden.
Rekommendation:
Extra uppsikt vid fält med oskördad gröda. Låt vildsvinen ha lugn och ro i skogen där det inte gör någon skada och rikta jakten mot fälten. Vid riktad hundjakt efter vildsvin bör aktsamhet visas mot de kullar som fötts sent. Håll hög etik vid all jakt!

2016-09-14 2019-06-04