Svenska Jägareförbundet

Meny

Maj -16

Från den 16 april är återigen vuxna vildsvin lovliga, förutom förande suggor som alltid är fredade enligt lag. Många suggor har nu kultingar och det är inte ovanligt att suggan lämnar sina kultingar vid fodersök, var därför extra uppmärksam vid jakt efter vildsvin. Föryngringen ser relativt god ut.

Från den 16 april är återigen vuxna vildsvin lovliga, förutom förande suggor som alltid är fredade enligt lag. Många suggor har nu kultingar och det är inte ovanligt att suggan lämnar sina kultingar vid fodersök, var därför extra uppmärksam vid jakt efter vildsvin. Föryngringen ser relativt god ut.

2016-06-10 2019-06-04