Svenska Jägareförbundet

Meny

Juli -16

Det finns gott om kultingar ute i markerna nu vilket leder till extra försiktighet och uppmärksamhet vid all jakt efter vildsvin. Det är inte ovanligt att suggan lämnar sina kultingar vid tillexempel fodersök.

Grödorna på fält som inte är tröskade är höga och det kan vara svårt att se kultingarna bland vegetationen.
Skador på gröda och betesmark förekommer på lokala plaster i länet. Fortsätt att rikta jakten åt områden/fält där vildsvinen gör skada och låt dem vara i lugn och ro i skogen, var extra försiktig vid jakt efter större vildsvin då det kan gömma sig kultingar i den höga grödan.

Håll hög etik vid all jakt!

2016-08-24 2019-06-04