Svenska Jägareförbundet

Meny

December -16

Extra aktsamhet vid jakt med hund eftersom kultingar observerats på olika platser i länet. Om kultingar påträffas i såten under jakt med hund – koppla hunden och byt såt. Håll hög etik vid all jakt!

Vildsvinen är etablerade i princip hela Skåne med varierande tätheter inom länet. Randiga kultingar har observerats på flera håll i Skåne under december månad, tänk därför på att vara extra försiktiga vid jakt med hund. Det har varit god tillgång av ekollon i år vilket kan påverka vildsvinens rörelsemönster jämfört med år då det är mindre mängder ekollon.
Den preliminära avskjutningsstatistiken för jaktåret 2015/2016 i Skåne är cirka 19 000 vildsvin.
Stammens status:
Stabil men med lokal variation i täthet
Huvudföryngringsperiod:
Huvudföryngringsperioden är över men det finns kullar som är födda under hösten och vintern.
Kullstorlek:
Normala
Födotillgång
God med bra tillgång av ekollon och en snöfri vinter.
Klimat:
Milt för årstiden.
Skadebild:
Riktad uppsikt och jakt vid fält samt vid betesmarker som kan vara attraktiva för vildsvinen, samverkan mellan jägare och brukare är viktig.
Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Milt och snöfritt väder ger gynnsamma förhållanden. Den goda tillgången av ekollon som vi haft under hösten kan påverka vildsvinens rörelsemönster.
Länstext:
Vildsvinen är etablerade i princip hela länet med varierande tätheter. Skadebilden är också varierande och förvaltningen måste anpassas efter förutsättningarna på lokalplanet utifrån rådande täthet, målsättning och skadeläge. Samverka gärna med andra jaktlag vid jakt efter vildsvin.

2017-01-25 2019-06-04