Svenska Jägareförbundet

Meny

September -16

Vildsvinen är etablerade i princip hela Skåne med varierande tätheter inom länet. Sent föda kullar har observerats i markerna, tänk därför på att vara extra försiktiga vid jakt med hund. Det är god tillgång av ekollon i år vilket kan påverka vildsvinens rörelsemönster jämfört med år då det är mindre mängder ekollon.

Stammens status:
Stabil men med lokal variation i täthet
Huvudföryngringsperiod:
Huvudföryngringsperioden verkar vara över men det finns sent födda kullar.
Kullstorlek:
Normala
Födotillgång:
God, men torrt i markerna. God tillgång av ekollon.
Klimat:
Gynnsamt. Milt och torrt.
Skadebild:
Riktad uppsikt och jakt vid fält med kvarvarande grödor som ännu inte skördats. Framförallt är det majs som ännu inte skördats, samverkan mellan jägare och brukare är viktig.
Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Milt och torrt väder ger gynnsamma förhållanden. Den goda tillgången av ekollon kan påverka vildsvinens rörelsemönster.
Rekommendation:
Extra uppsikt vid fält med oskördad gröda. Låt vildsvinen ha lugn och ro i skogen där det inte gör någon skada och rikta jakten mot fälten. Vid riktad hundjakt efter vildsvin ska aktsamhet visas mot de kullar som fötts sent. Håll hög etik vid all jakt!
Länstext:
Vildsvinen är etablerade i princip hela länet med varierande tätheter. Skadebilden är också varierande och förvaltningen måste anpassas utifrån förutsättningarna på lokalplanet utifrån rådande täthet, målsättning och skadeläge. Samverka gärna med andra jaktlag vid jakt efter vildsvin.

2016-10-10 2019-06-04