Juli -18 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Juli -18

Juni månad har varit ovanligt torr och varm för årstiden, detta har inneburit att skadorna på framförallt vallar har varit mindre än normalt, undantag finns naturligtvis!

Nu är många grödor attraktiva för vildsvinen, det gäller framförallt vete, raps och havre. Även potatisfälten kan drabbas av skador och vallarna är alltid begärliga. Det är viktigt att brukaren håller uppsikt på sina fält, när det uppkommer skador så behövs jakt på aktuellt fällt för att begränsa fortsatta skador. Viktigt är att det inte bedrivs någon jakt i skogen under denna del av året, här skall det vara lugn och ro så att vildsvinen uppehåller sig här.  Om man inte själv är jägare eller att tiden inte medger jakt så kontakta någon jägare som kan hjälpa till och begränsa skadorna i fälten, har man jakten utarrenderad så ha kontakt med jakträttsinnehavaren så att denne har beredskap att vidta nödvändiga åtgärder vi behov.
Vildsvinsstammens täthet varierar stort inom länet i likhet med skadorna.

Stammens status:

Stabil med lokal variation.


Huvudföryngringsperiod

Huvudföryngringsperioden är februari till maj, men nyfödda kultingar kan förekomma hela året. För innevarande år tyder enligt rapporter att huvudföryngringen har skett under normal tid.


Kullstorlek:

Medel till stora


Födotillgång

Födotillgången är som normalt god under denna del av året!


Klimat:

Gynnsamt.


Skadebild:

Många grödor är nu i mognad och begärliga av vildsvinen, det är stor risk för skador under denna tid på året.
Prognos 
Klimatet och tillgången på föda är väldigt gynnsamt under sommarmånaderna, årets kultingar växer till och det totala foderbehovet ökar efter hand som dom växer.


Rekommendation:

Inrikta jakten till de områden som skadas av vildsvin. Dessa områden är framförallt vete, raps, havre och potatis. Juli månad och fram till skörd är alltid en känslig period på året, håll uppsikt på fälten!
Inrikta jakten på unga vildsvin, årsgrisar. Det är viktigt att från nu fram till i höst låta skogen vara en trygg och lugn plats för vildsvinen så dom väljer att söka sin föda där och inte på åkrarna.

Färg på kartan: Grön

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-07-02 2019-06-17