November -18 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

November -18

Hösten är här och det är gott om ekollon, vi vet att ett ollonår innebär goda förutsättningar för vildsvinen vad gäller framförallt reproduktionen.

Det är väldigt mycket randiga kultingar i markerna vilket gör att man får vara extra uppmärksam under jakten. Förande sugga är fredad men det är inte ovanligt att suggan lämnar sina kultingar och då gäller det att vara extra uppmärksam på buklinjen, detta för att se om det finns dragna spenar. Etiken vid jakten är väldigt viktig, om man ser randiga kultingar i såten så bör man koppla hunden och välja nytt område. Många vallar och betsmarker har bökskador, även områden med bebyggelse skadas. Det är viktigt att brukaren håller uppsikt, när det uppkommer skador så behövs jakt på aktuellt fällt för att begränsa fortsatta skador. Om man inte själv är jägare eller att tiden inte medger jakt så kontakta någon jägare som kan hjälpa till och begränsa skadorna i fälten, har man jakten utarrenderad så ha kontakt med jakträttsinnehavaren så att denne har beredskap att vidta nödvändiga åtgärder vi behov.
Jakttrycket bör hållas högt, avskjutningen bör inriktas på yngre djur s.k. årsgrisar!
Vildsvinsstammens täthet varierar stort inom länet.
 
Stammens status:
Ökande med lokal variation.
Huvudföryngringsperiod
Huvudföryngringsperioden har varit februari till april, då det på den östra sidan av Skåne var mycket snö under föryngringsperioden viket sannolikt innebar att en del av kultingarna dog. Detta kan vara en av anledningarna till att det föds mycket kultingar nu under hösten, de suggor som förlorat sina kultingar brunstar om och föder senare under året.
Kullstorlek:
Medel till stora
Födotillgång
Födotillgången är i allmänhet god då det i vissa områden förekommer mycket ekollon. Bristen på vatten gör att vildsvinen konserteras till områden med tillgång på vatten, det börjar normaliseras!
Klimat:
Gynnsamt.
Skadebild:
Det rapporteras mycket skador på vallar och betesmarker på sina håll, variationen är stor.
Prognos
Utifrån att det föds mycket kultingar nu under hösten och att födotillgången är god så är det viktigt att ha ett högt jakttryck, framförallt på yngre hondjur.
Rekommendation:
Inrikta jakten till de områden som skadas av vildsvin. Dessa områden är framförallt vallar och betesmarker.
Inrikta jakten på unga vildsvin, årsgrisar. Högt jakttryck med hög etik rekommenderas!

Färg på kartan: Röd

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-11-01 2019-06-17