September -18 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

September -18

Sommaren har varit väldigt torr och varm, detta har inneburit att skadorna på framförallt vallar har varit mindre än normalt, undantag finns naturligtvis!

 Där man odlar majs så är det naturligt att vildsvinen flyttar in dessa fält när spannmålen är skördad, var uppmärksam på skador. Då det nu blir mindre föda efter att spannmålen är skördad kan det innebära att skadorna konserteras till områden där det finns annan föda och vatten.  Det är viktigt att brukaren håller uppsikt på sina fält, när det uppkommer skador så behövs jakt på aktuellt fällt för att begränsa fortsatta skador. Om man inte själv är jägare eller att tiden inte medger jakt så kontakta någon jägare som kan hjälpa till och begränsa skadorna i fälten, har man jakten utarrenderad så ha kontakt med jakträttsinnehavaren så att denne har beredskap att vidta nödvändiga åtgärder vi behov.
Vildsvinsstammens täthet varierar stort inom länet.
 
Stammens status:
Stabil med lokal variation.
Huvudföryngringsperiod
Huvudföryngringsperioden har varit februari till maj, men nyfödda kultingar kan förekomma hela året. För innevarande år tyder enligt rapporter att huvudföryngringen har skett under normal tid.
Kullstorlek:
Medel till stora
Födotillgång
Födotillgången är efter skörd varierande, i vissa områden förekommer god tillgång av ekollon. Bristen på vatten gör att vildsvinen konserteras till områden med tillgång på vatten!
Klimat:
Gynnsamt.
Skadebild:
Spannmålsskörden är avslutad, det är stor risk för skador främst i fält med majs samt vallar.
Prognos
När vi nu går in i höstmånaderna så minskar risken att odlade fält drabbas av skador, i områden med majs och vallar är det fortsatt risk. Efter skörd så koncentreras vildsvinen till skogsområden, naturligtvis så uppsöker dom vallar och beteshagar för att söka föda.
Rekommendation:
Inrikta jakten till de områden som skadas av vildsvin. Dessa områden är framförallt majs, vallar och potatis, även sockerbetor kan skadas.
Inrikta jakten på unga vildsvin, årsgrisar. Det är viktigt att från nu fram till i höst låta skogen vara en trygg och lugn plats för vildsvinen så dom väljer att söka sin föda där och inte på åkrarna.

Färg på kartan: Grön
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-09-03 2019-06-17