Augusti -18 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Augusti -18

Juli månad har varit väldigt torr och varm, detta har inneburit att skadorna på framförallt vallar har varit mindre än normalt, undantag finns naturligtvis! Skörden av spannmål håller på att avslutas, andra skörden av vall har varit väldigt dålig pga. det torra vädret.

Vildsvinen har inte förorsakat stora skador i vallarna, undantag fins. Där man odlar majs så är det naturligt att vildsvinen flyttar in dessa fält när spannmålen är skördad, var uppmärksam på skador. Då det nu blir mindre föda efter att spannmålen är skördad kan det innebära att skadorna konserteras till områden där som finns föda och vatten. Det är viktigt att brukaren håller uppsikt på sina fält, när det uppkommer skador så behövs jakt på aktuellt fällt för att begränsa fortsatta skador. Viktigt är att det inte bedrivs någon jakt i skogen under denna del av året, här skall det vara lugn och ro så att vildsvinen uppehåller sig här. Om man inte själv är jägare eller att tiden inte medger jakt så kontakta någon jägare som kan hjälpa till och begränsa skadorna i fälten, har man jakten utarrenderad så ha kontakt med jakträttsinnehavaren så att denne har beredskap att vidta nödvändiga åtgärder vi behov.
Vildsvinsstammens täthet varierar stort inom länet.

Färg på kartan: Gul

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-08-06 2019-06-17