Svenska Jägareförbundet

Meny

April 2022

Vi är mitt i återväxtperioden med både parningar och föryngringar som sker fortlöpande. En del indikationer finns på att det kan bli en ganska utdragen föryngring även i år med kullar som föds relativt sent. Hur stammen kommer utveckla sig under året hänger mycket på perioden januari till och med april.

Och på många håll har vädret varit lite nyckfullt vilket oftast påverkar reproduktionen. I de fall det blir blött väder så ger det ingen bra prognos för nyfödda kultingar.
Läs mer här vad man kan göra för att hjälpa vildsvinen och därmed även minska skador orsakade av vildsvin.

Flera delar av länet och landet rapporterar om kraftigt minskande vildsvinsstam. Att antalet vildsvin ökar och minskar mellan år är helt naturligt. Det har att göra med jakttryck och hur gynnsamma förutsättningarna är med klimat och mat för vildsvinen. Den faktor som kommit till extra utöver detta är möjligheten att använda rörlig belysning och mörkerriktmedel vid jakt efter vildsvin. Användandet av dessa hjälpmedel kräver mycket eftertanke och att man följer den lagstiftning som finns.

För de lantbrukare som har problem med skador på grödor och inte hinner med att jaga själva så finns Svenska Jägareförbundets vildsvinshjälp där vi hjälper jägare och lantbrukare att komma i kontakt för att hjälpa varandra

Länk till Vildsvinshjälp

Stora variationer inom länet som vanligt och förvaltningen måste utgå från de lokala förutsättningarna och dialog och samarbete mellan inblandade intressenter är av största betydelse.

Ett högaktuellt ämne är också Afrikansk Svinpest och helt avgörande för hur utgången av ett eventuellt utbrott kommer att bli är hur tidigt man lyckas upptäcka det. Här är det vi jägare som kan göra hela skillnaden och om vi hittar döda vildsvin i naturen är det av yttersta vikt att vi rapporterar dem direkt

Länk till SVA - Övervakning av afrikansk svinpest

 

2022-04-01 2022-04-01