Svenska Jägareförbundet

Meny

Maj 2022

En generell föryngring av vildsvinstammen (man har skjutit en för stor andel vuxna djur) i kombination med vinterns väderförhållanden gör att årets föryngring kommer lite senare och är ganska utdragen i tid. Detta kommer ställa till det då vi under ganska lång tid får räkna med att hondjur i olika åldrar kan ha kultingar under både vår, sommar och eventuellt även förhösten.

På en del håll dukade sannolikt även en del kullar under då det var blött och kallt under april. Det i sin tur leder till ombrunstningar och kullar som föds på sensommaren.

Läs mer här vad man kan göra för att hjälpa vildsvinen och därmed även minska skador orsakade av vildsvin.

Flera delar av länet och landet rapporterar om kraftigt minskande vildsvinsstam. Att antalet vildsvin ökar och minskar mellan år är helt naturligt. Det har att göra med jakttryck och hur gynnsamma förutsättningarna är med klimat och mat för vildsvinen. Den faktor som kommit till extra utöver detta är möjligheten att använda rörlig belysning och mörkerriktmedel vid jakt efter vildsvin. Användandet av dessa hjälpmedel kräver mycket eftertanke och att man följer den lagstiftning som finns.

Lägre medelålder i vildsvinspopulationen leder ofelbart till obalans i föryngringen som kan göra det svårt när vi vill jaga för att skydda gröda tex. Det är också så att yngre vildsvin ställer till med mer skador på känsliga marker jämfört med äldre rutinerade vildsvin som har lärt sig var det är farligt att vistas. Detta gör att trots att vildsvinen generellt är färre i år så kan det vara så att det blir mer skador på åkermark och andra platser.

Jägare och markägare behöver hjälpas åt och förstå att det är av yttersta vikt för både oss människor och för vildsvinen att vi tänker till om vilka vildsvin vi skjuter och således vilka djur vi inte skjuter.

För de lantbrukare som har problem med skador på grödor och inte hinner med att jaga själva så finns Svenska Jägareförbundets vildsvinshjälp där vi hjälper jägare och lantbrukare att komma i kontakt för att hjälpa varandra.

Stora variationer inom länet som vanligt och förvaltningen måste utgå från de lokala förutsättningarna och dialog och samarbete mellan inblandade intressenter är av största betydelse.

Ett högaktuellt ämne är också Afrikansk Svinpest och helt avgörande för hur utgången av ett eventuellt utbrott kommer att bli är hur tidigt man lyckas upptäcka det. Här är det vi jägare som kan göra hela skillnaden och om vi hittar döda vildsvin i naturen är det av yttersta vikt att vi rapporterar dem direkt https://www.sva.se/djurhalsa/epizootier/afrikansk-svinpest/overvakning-av-afrikansk-svinpest

2022-05-02 2022-05-02