Svenska Jägareförbundet

Meny

Januari 2022

På många håll är föryngringen igång. Hur stammen kommer utveckla sig under året hänger mycket på den kommande våren.

I de fall det blir blött väder så ger det ingen bra prognos för nyfödda kultingar. Läs mer här https://jagareforbundet.se/aktuellt/landet-runt/landet-runt---syd/2021/11/viltvardstips-december/om vad man kan göra för att hjälpa vildsvinen och därmed även minska skador orsakade av vildsvin.

Som vanligt är det gott om vildsvin på vissa håll och klart färre vildsvin på andra håll. Där de har minskat är det på grund av ett högt jakttryck.

Det verkar som man högst sannolikt i vissa områden har skjutit många vildsvin med hjälp av mörkerriktmedel. Här är en stark och tydlig uppmaning till alla och envar att genom kollektivt ansvar, axla rollen som ansvarsfulla jägare som följer jaktlagstiftningen och jaktetiska principer.

Med ovan sagt så är det full fart och precis på slutet med jaktsäsongen med hund. Denna period ökar ofta skadorna på hundar och vildsvin under jakt. Försiktighet och hög etik ska känneteckna jakten denna period likväl som alltid.

För de lantbrukare som har problem med skador på grödor och inte hinner med att jaga själva så finns Svenska Jägareförbundets Vildsvinshjälp där vi hjälper jägare och lantbrukare att komma i kontakt för att hjälpa varandra.

Stora variationer inom länet som vanligt och förvaltningen måste utgå från de lokala förutsättningarna och dialog och samarbete mellan inblandade intressenter är av största betydelse.

Ett högaktuellt ämne är också Afrikansk Svinpest och helt avgörande för hur utgången av ett eventuellt utbrott kommer att bli är hur tidigt man lyckas upptäcka det. Här är det vi jägare som kan göra hela skillnaden och om vi hittar döda vildsvin i naturen är det av yttersta vikt att vi rapporterar dem direkt https://www.sva.se/djurhalsa/epizootier/afrikansk-svinpest/overvakning-av-afrikansk-svinpest

2022-01-18 2022-01-18