Svenska Jägareförbundet

Meny

Juli 2022

Föryngring i stammen på grund av framförallt hårt jakttryck på de vuxna djuren har lett till en utdragen- sen föryngring. Som i sin tur kan göra det svårt på många håll när man jagar för att skydda skadekänsliga marker. Det innebär att trots att det är färre vildsvin på många håll så kan skadorna vara lika stora eller större än tidigare.

Bästa skrämseleffekten på en vildsvinsgrupp fås om man kan skjuta årsungar av vildsvin mellan 4-7 månader. Dvs de som inte längre är randiga utan mer rödbruna i färgen. Om man skjuter ett sådant vildsvin ur en grupp kommer det att påverka gruppen att inte vara lika villiga att befinna sig i det området. Skjuter man ett randigt vildsvin gör det ingen skada, men heller ingen större skrämseleffekt på övriga i gruppen. Gör man däremot misstaget att skjuta bort en sugga från kultingarna i ett spannmålsfält, så kommer kultingarna bosätta sig där, med stora skador som följd.

På en del håll dukade sannolikt även en del kullar under då det var blött och kallt under april. Det i sin tur leder till ombrunstningar och kullar som föds på sensommaren.

Läs mer här vad man kan göra för att hjälpa vildsvinen och därmed även minska skador orsakade av vildsvin.

Flera delar av länet och landet rapporterar om kraftigt minskande vildsvinsstam. Att antalet vildsvin ökar och minskar mellan år är helt naturligt. Det har att göra med jakttryck och hur gynnsamma förutsättningarna är med klimat och mat för vildsvinen. Den faktor som kommit till extra utöver detta är möjligheten att använda rörlig belysning och mörkerriktmedel vid jakt efter vildsvin. Användandet av dessa hjälpmedel kräver mycket eftertanke och att man följer den lagstiftning som finns. Se gärna en kortare informationsfilm om mörkerriktmedel.

Jägare och markägare behöver hjälpas åt och förstå att det är av yttersta vikt för både oss människor och för vildsvinen att vi tänker till om vilka vildsvin vi skjuter och således vilka djur vi inte skjuter.

För de lantbrukare som har problem med skador på grödor och inte hinner med att jaga själva så finns Svenska Jägareförbundets Vildsvinshjälp där vi hjälper jägare och lantbrukare att komma i kontakt för att hjälpa varandra.

Stora variationer inom länet som vanligt och förvaltningen måste utgå från de lokala förutsättningarna och dialog och samarbete mellan inblandade intressenter är av största betydelse.

Ett högaktuellt ämne är också Afrikansk Svinpest och helt avgörande för hur utgången av ett eventuellt utbrott kommer att bli är hur tidigt man lyckas upptäcka det. Här är det vi jägare som kan göra hela skillnaden och om vi hittar döda vildsvin i naturen är det av yttersta vikt att vi rapporterar dem direkt.

2022-07-04 2022-07-04