Svenska Jägareförbundet

Meny

Oktober 2022

En sen och utdragen föryngring i år, ffa på grund av att man skjutit bort många vuxna djur. På en del håll även en del omläggningar av kultingar- små randiga kultingar denna tid på året, beroende av att vissa kullar frös ihjäl i våras.

Flera delar av länet och landet rapporterar om kraftigt minskande vildsvinsstam. Att antalet vildsvin ökar och minskar mellan år är helt naturligt. Det har att göra med jakttryck och hur gynnsamma förutsättningarna är med klimat och mat för vildsvinen. Den faktor som kommit till extra utöver detta är möjligheten att använda rörlig belysning och mörkerriktmedel vid jakt efter vildsvin. Användandet av dessa hjälpmedel kräver mycket eftertanke och att man följer den lagstiftning som finns. Se gärna en kortare informationsfilm om mörkerriktmedel.

Föryngringen i år (även om den varit sen) har dock gjort att det finns en del vildsvin, men företrädelsevis unga djur. Som i sin tur kan göra det svårt på många håll när man jagar för att skydda skadekänsliga marker. Det innebär att trots att det är färre vildsvin på många håll så kan skadorna vara lika stora eller större än tidigare.

Jägare och markägare behöver hjälpas åt och förstå att det är av yttersta vikt för både oss människor och för vildsvinen att vi tänker till om vilka vildsvin vi skjuter och således vilka djur vi inte skjuter.

För de lantbrukare som har problem med skador på grödor och inte hinner med att jaga själva så finns Svenska Jägareförbundets Vildsvinshjälp där vi hjälper jägare och lantbrukare att komma i kontakt för att hjälpa varandra.

Stora variationer inom länet som vanligt och förvaltningen måste utgå från de lokala förutsättningarna och dialog och samarbete mellan inblandade intressenter är av största betydelse.

Ett högaktuellt ämne är också Afrikansk Svinpest och helt avgörande för hur utgången av ett eventuellt utbrott kommer att bli är hur tidigt man lyckas upptäcka det. Här är det vi jägare som kan göra hela skillnaden och om vi hittar döda vildsvin i naturen är det av yttersta vikt att vi rapporterar dem direkt.

2022-10-04 2022-10-04