Svenska Jägareförbundet

Meny

Mars 2022

Föryngringen är igång i många områden. Hur stammen kommer utveckla sig under året hänger mycket på den kommande våren.

I de fall det blir blött väder så ger det ingen bra prognos för nyfödda kultingar. Läs mer här vad man kan göra för att hjälpa vildsvinen och därmed även minska skador orsakade av vildsvin.

Flera delar av länet och landet rapporterar om kraftigt minskande vildsvinsstam. Att antalet vildsvin ökar och minskar mellan år är helt naturligt. Det har att göra med jakttryck och hur gynnsamma förutsättningarna är med klimat och mat för vildsvinen. Den faktor som kommit till extra utöver detta är möjligheten att använda rörlig belysning och mörkerriktmedel vid jakt efter vildsvin. Här vill vi återigen peka på vad som faktiskt är lovligt att göra och vad som inte är ok.

Med ovan sagt så är det nu den period på året när vi inte får jaga med hund samt att de vuxna vildsvinen är fredade. Det är också den period en god jägare och viltvårdare tar sig an de uppgifter som behövs för att ge viltet skydd och stöd. Och gör det man kan för att hjälpa vildsvinens naturliga årscykel.

För de lantbrukare som har problem med skador på grödor och inte hinner med att jaga själva så finns Svenska Jägareförbundets vildsvinshjälp där vi hjälper jägare och lantbrukare att komma i kontakt för att hjälpa varandra.

Stora variationer inom länet som vanligt och förvaltningen måste utgå från de lokala förutsättningarna och dialog och samarbete mellan inblandade intressenter är av största betydelse.

Ett högaktuellt ämne är också Afrikansk Svinpest och helt avgörande för hur utgången av ett eventuellt utbrott kommer att bli är hur tidigt man lyckas upptäcka det. Här är det vi jägare som kan göra hela skillnaden och om vi hittar döda vildsvin i naturen är det av yttersta vikt att vi rapporterar dem direkt.

2022-03-01 2022-03-01